KPI-er

Regn ut lønnsomheten på markedsføringen din

Calculating Metrics for Online Advertising

 • CTR (Click-Through Rate):

  CTR = (Clicks / Impressions) * 100

  Example: Hvis du hadde 1 000 klikk og 50 000 visninger, CTR = (1 000 / 50 000) * 100 = 2%

 • CPC (Cost Per Click):

  CPC = Total kostnad / Klikk

  Example: Hvis du brukte $500 for 1 000 klikk, CPC = $500 / 1 000 = $0.50

 • CPM (Cost Per Mille or Cost Per Thousand Impressions):

  CPM = (Total kostnad / Visninger) * 1000

  Example: Hvis du brukte $1 500 for 200 000 visninger, CPM = ($1 500 / 200 000) * 1000 = $7.50

 • ROAS (Return on Ad Spend):

  ROAS = (Inntekt fra annonsekampanje / Kostnad for annonsekampanje) * 100

  Example: Hvis annonsekampanjen genererte $5 000 i inntekt og kostet $1 000, ROAS = ($5 000 / $1 000) * 100 = 500%

 • ROI (Return on Investment):

  ROI = ((Inntekt - Kostnad) / Kostnad) * 100

  Eksempel: Hvis investeringen din ga en inntekt på $10 000 og kostet $6 000, ROI = (($10 000 - $6 000) / $6 000) * 100 = 66.67%

Optimaliser Din Digitale Suksess Med KPI-er

I den dynamiske verdenen av digital markedsføring og netthandel er det viktigere enn noensinne å navigere etter klare mål. Dette er der nøkkelindikatorer for ytelse (KPI-er) kommer inn. Disse er ikke bare tall, men viktige guider som gir verdifull innsikt i hvordan din innsats bærer frukter.

Hva er KPI-er og Hvorfor er De Viktige?

KPI-er er målbare parametere som gir en objektiv vurdering av din digitale markedsførings- og handelsytelse. Ved å kvantifisere aspekter som klikk, visninger, kostnader og inntekt, avdekker KPI-er virkeligheten bak tallene. Dette gir deg muligheten til å forstå hva som fungerer, hva som kan forbedres, og hvor ressursene dine bør fokuseres.

De Sentrale KPI-ene i Digitale Kampanjer:

 • CTR (Click-Through Rate): CTR måler hvor mange som klikker på dine annonser i forhold til antall visninger. Dette indikerer annonseringens relevans og effektivitet i å trekke publikum.
 • CPC (Cost Per Click): CPC viser kostnaden per enkeltklikk på annonsene dine. Dette hjelper deg med å optimalisere annonsebudsjettet ditt og sikre at kostnadene dine er i tråd med inntektene.
 • CPM (Cost Per Mille): CPM evaluerer kostnadene knyttet til tusen visninger av en annonse. Dette kan hjelpe deg med å sammenligne kostnadseffektiviteten på tvers av ulike annonseplattformer.
 • ROAS (Return on Ad Spend): ROAS måler forholdet mellom inntekt generert fra annonsekampanjer og kostnadene for disse kampanjene. Dette gir deg innsikt i hvor effektivt annonseringen din gir avkastning.
 • ROI (Return on Investment): ROI tar et skritt videre og evaluerer den totale avkastningen i forhold til kostnadene. Dette hjelper deg med å vurdere lønnsomheten av hele investeringen din.

Hvorfor Bør Du Være Bevisst på Disse KPI-ene?

Bevissthet om disse KPI-ene gir deg styring og innsikt. De lar deg ta velinformerte beslutninger, justere strategier og allokere ressurser for å oppnå maksimal avkastning på investeringen din. Å overvåke disse KPI-ene er som å se på kartet mens du kjører - det holder deg på riktig vei mot dine digitale suksessmål.

I sum, å forstå, spore og optimalisere KPI-er er en avgjørende praksis for enhver digital markedsfører eller netthandler. Det gir ikke bare innsikt i hva som fungerer, men guider også veien mot å oppnå bærekraftig suksess i det stadig skiftende digitale landskapet.