Hvordan regne dekningsgrad

Slik regner du ut dekningsgrad

Ønsker du å lære hvordan du enkelt kan beregne dekningsgraden?

Dekningsgrad er en viktig indikator som gir innsikt i forholdet mellom en virksomhets totale inntekter og dens variable kostnader. Følg disse trinnene for å beregne dekningsgraden:

1. Identifiser de nødvendige verdiene:

Først må du ha klare tall for både de totale inntektene og de variable kostnadene. Dette inkluderer inntekter fra salg av varer eller tjenester og de direkte kostnadene knyttet til produksjonen eller leveringen av disse.

2. Bruk formlen:

Dekningsgraden kan beregnes ved å bruke følgende formel:
Dekningsgrad = ((Totale inntekter - Variable kostnader) / Totale inntekter) * 100

3. Utfør beregningen:

Sett inn verdiene i formelen. Trekke de variable kostnadene fra de totale inntektene og del deretter resultatet med de totale inntektene. Multipliser dette med 100 for å få prosentandelen.

4. Forstå resultatet:

Dekningsgraden er uttrykt som en prosentandel. Jo høyere dekningsgrad, desto mer av inntektene dine bidrar til å dekke de faste kostnadene. Dette indikerer en sunn økonomisk situasjon.

Ved å følge disse trinnene, vil du kunne regne ut dekningsgraden og få bedre innsikt i hvordan virksomhetens inntekter bidrar til å dekke kostnadene. Dette er en verdifull indikator for økonomisk helse og ytelse.

Last ned guiden her 🚀

Finn ut hvor skoen trykker, og selg mer på nett 🤑

Eksempel 1:

La oss si at en virksomhet har totale inntekter på 500 000 kroner og variable kostnader på 200 000 kroner. La oss regne ut dekningsgraden ved hjelp av formelen:

  • Dekningsgrad = ((Totale inntekter - Variable kostnader) / Totale inntekter) * 100
  • Dekningsgrad = ((500 000 - 200 000) / 500 000) * 100
  • Dekningsgrad = (300 000 / 500 000) * 100
  • Dekningsgrad = 0,6 * 100
  • Dekningsgrad = 60 %

I dette eksemplet er dekningsgraden 60 %, noe som betyr at 60 % av inntektene bidrar til å dekke de faste kostnadene og generere overskudd.

Eksempel 2:

La oss vurdere en annen virksomhet med totale inntekter på 800 000 kroner og variable kostnader på 350 000 kroner. Vi kan bruke samme formel for å beregne dekningsgraden:

  • Dekningsgrad = ((Totale inntekter - Variable kostnader) / Totale inntekter) * 100
  • Dekningsgrad = ((800 000 - 350 000) / 800 000) * 100
  • Dekningsgrad = (450 000 / 800 000) * 100
  • Dekningsgrad = 0,5625 * 100
  • Dekningsgrad = 56,25 %

I dette tilfellet er dekningsgraden 56,25 %. Dette betyr at 56,25 % av inntektene bidrar til å dekke de faste kostnadene og potensielt generere overskudd.

Disse eksemplene viser hvordan du kan anvende dekningsgradsformelen for å beregne og tolke dekningsgraden i ulike økonomiske scenarioer.

Hva nå da?

Det å vite hvor mye/lite du tjener på varene dine, er avgjørende når du skal drive lønnsom markedsføring.

Når du har kontroll på dekningsgraden din, er det enkelt å finne ut hvor mye du kan bruke på markedsføring av produktene dine.

Trenger du mer omsetning - klikk her